akcja-lato-2022-153038.jpg

____________________________________________________

"AKCJA LATO 2022" -  REKRUTACJA NA PÓŁKOLONIE 

____________________________________________________

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku zaprasza do skorzystania z półkolonii w ramach „Akcji LATO 2022”

Uczestnicy: uczniowie klas 1- 3

Termin: I. 27.06 - 01.07.2022 r. /3 grupy - 45 uczestników/

Termin: II. 04.07 - 08.07.2022 r. /2 grupy - 30 uczestników/

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 /8 godzin dziennie/

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3, 80 – 145 Gdańsk.

Zapisy: w terminie 10 - 17 czerwca 2022 r.

Rekrutacja na podstawie:

  Złożenia KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII – za pośrednictwem wychowawcy klasy do dnia 17 czerwca br. 

  Informacje o rekrutacji:

  1. Półkolonie skierowane są dla uczniów klas 1- 3 uczęszczających do SP58 w Gdańsku.
  2. Obowiązuje złożenie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII /druk do pobrania na stronie www/.

  Kryteria rekrutacji:

  • Rodzice dziecka - oboje pracujący;
  • Rodzic pracujący samotnie wychowujący dziecko;
  • Wielodzietność „3+”.

  Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które spełniają podane kryteria.

  W sytuacji kiedy przy zastosowaniu powyższych kryteriów liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, o przyjęciu na półkolonie decydować będzie kolejność zgłoszenia.

  O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie rodzic/prawny opiekun zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez e- dziennik /GPE/ po zakończeniu rekrutacji nie później niż do 22 czerwca 2022 r. godz. 15.00

  W  dniu 22 czerwca br. o godz. 17.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie organizacyjne /sala gimnastyczna/. 

  Informacje uzupełniające: 

  Opłaty: 220 zł/ turnus - opłata zawiera:

  • wyżywienie - obiad, podwieczorek
  • bilety wstępu do kina, teatru, muzeum – zgodnie z założeniami programu - zajęcia kulturalne.

  Można zapisać dziecko na więcej niż jeden turnus, na każdy turnus należy wówczas wypełnić komplet dokumentów.

  ___________________________________________________________________________

  Organizacja półkolonii zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEiN,MZ i GiS

  ___________________________________________________________________________

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  ___________________________________________

  "AKCJA LATO 2022" -  NR KONTA DO WPŁAT

  ____________________________________________________

  akcja-lato-2022-153040.jpg [miniatura]   akcja-lato-2022-153039.jpg [miniatura]      

  ____________________________________________________