Wycieczka klas Ia, Ib i IIIa do Kartuz

XIV Wojewódzki Konkurs Matematyczny "I Ty możesz zostać Pitagorasem"

Klasa VIIa i VIIb w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej