Urząd Miasta Gdańsk

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Gdańsku