INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Ppor. Kazimierz Sołtysik jest patronem Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku przy ul. Skarpowej 3. Z okazji jubileuszu 60-lecia placówki oświatowej OBUWiM IPN Gdańsk przygotował szereg upamiętnień i inicjatyw poświęconych bohaterowi. To m.in. dwie tablice pamięci Kazimierza Sołtysika oraz pocztówki skierowane do uczniów (w dwóch wersjach – dla młodszych i starszych klas) o patronie szkoły.

Zapraszamy do zapoznania się z artytułem 

hold-kazimierzowi-soltysikowi-146977.jpg