mgr Katarzyna Trzecik
/logopeda, nauczyciel wychowawca świetlicy/

TERAPIA LOGOPEDYCZNA – to specyficzne oddziaływanie mające na celu usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Oddziaływania te mają na celu:

 • usuwanie wad i zaburzeń mowy,
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

DO ZADAŃ LOGOPEDY NALEŻY:

 • prowadzenie badań przesiewowych,
 • diagnoza logopedyczna,
 • opracowywanie indywidualnych programów terapii, scenariuszy zajęć i ćwiczeń,
 • prowadzenie indywidualnej lub zespołowej terapii logopedycznej (usuwanie wad i zaburzeń mowy, pomoc w przezwyciężaniu trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem),
 • prowadzenie ćwiczeń wspierających rozwój prawidłowej mowy (usprawnianie artykulatorów, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, rytmiczne, ćwiczenie dykcji),
 • rewalidacja mowy na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • profilaktyka logopedyczna,
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami w charakterze instruktażowym.

Na początku każdego roku prowadzone są badania przesiewowe, na podstawie których uczniowie kwalifikowani są na zajęcia logopedyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź grupowo w zależności od stopnia nasilenia wady wymowy. Dla każdego dziecka opracowany jest program terapii logopedycznej. Istnieje możliwość kontynuowania pracy w domu, w oparciu o przygotowane przez logopedę zestawy ćwiczeń.

U wielu naszych uczniów mających problemy z prawidłową wymową, mogą wystąpić trudności w nauce czytania i pisania oraz w komunikacji z rówieśnikami. Dlatego należy w odpowiednim momencie zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka. Tylko regularne uczęszczanie na zajęcia logopedyczne i systematyczna praca w domu przyniosą oczekiwane rezultaty.

Konsultacje z logopedą możliwe są w godzinach pracy, bądź w indywidualnie uzgodnionym terminie.