Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Małgorzata Perzyna

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

mgr Joanna Tarnawska

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

dr Agnieszka Tarwacka - Dama /do 31.12.2021 r./