Udział dziecka w zajęciach świetlicowych możliwy po uprzednim zakwalifikowaniu. Należy złożyć wniosek o przyjęcie do świetlicy. 

Kryterium:

  • uczeń klasy 1-3;
  • pracujący rodzic/rodzice/prawny opiekun/prawni opiekunowie.

Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
7:00 - 17:00

__________________________________________________________

____________________________________________

_____________________________