mgr Magdalena Pietrzyk
 GODZINY PRACY:
  Poniedziałek  9:00 – 13:00
  Wtorek  10:00 – 12:30, 13:30 – 16:00, 16:00 – 17:00 (dyżur dla uczniów)
  Środa  8:30 – 13:30
  Czwartek  10:00 – 14:00
  Piątek  11:00 – 15:00, 16:00 – 17:00 (dyżur dla rodziców)


zaprasza każdego ucznia, jeśli:

  • nie układają mu się kontakty z rówieśnikami
  • ma kłopoty rodzinne, osobiste
  • nauka sprawia mu trudności
  • chce podzielić się swoimi sprawami, pomysłami, obserwacjami
  • każdego rodzica, który potrzebuje wsparcia w trudnych sytuacjach.
  • RAZEM BĘDZIEMY SZUKAĆ ROZWIĄZANIA

Ważne adresy

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 Gdańsk, ul. Wałowa 21 tel. (58) 301-07-21 www.ppp3.gda.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydział Świadczeń Rodzinnych
Informacje i sprawy dotyczące pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)
ul. Powstańców Warszawskich 25 tel. (58) 305-48-68
tel. (58) 326 50 18
tel. (58) 326-50-18
www.mops.gda.pl
Centrum Pracy Socjalnej 6 ul. Jaśkowa Dolina 105 tel. (58) 524-31-17 ---
Centrum Interwencji Kryzysowej Gdańsk - Nowy Port, Plac
Księdza Prałata Gustkowicza 13
tel. (58) 511- 01- 21, 511- 01- 22
www.cik.sos.pl
Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Racławicka 17 tel. (58) 347 89 30 www.raclawicka.gda.pl
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień Gdańsk , ul. Dyrekcyjna 5 tel. 58 320 02 56 tel. interwencyjny 058 320 44 04 www.gcpu.pl
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Gdańsk, ul. Zakopiańska 37 tel. (58) 301-51-32 www.wot