Rada Rodziców na rok szkolny 2023/2024 nie wskazała operatora ubezpieczenia grupowego dla uczniów.

Każdy rodzic/prawny opiekun samodzielnie podejmuje decyzję w tej kwestii.