Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej są formą pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania.

Celem spotkań jest dostarczenie dzieciom takich doświadczeń i umiejętności, aby lepiej rozumiały samych siebie oraz potrafiły radzić sobie w sytuacjach dla nich trudnych.

Proponowane ćwiczenia i zabawy pozwalają zapoznać dzieci z zasadami dobrej komunikacji, budowania więzi z drugim człowiekiem. Są okazją do znalezienia się w różnorodnych relacjach z innymi: odważenia się bycia silnym, zaopiekowania się innymi, poddawania się opiece innym, budowania zaufania.

Dzieci uczą się rozmawiać ze sobą , wyrażać uczucia i potrzeby. Odkrywają swoje mocne strony, zdolności i umiejętności.

Stosowane formy pracy to: psychodrama, praca z bajką i metaforą, prace plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Zajęcia w świetlicy odbywają się codziennie:
od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.