60-lat-minelo-jubileusz-szkoly-349486.jpg [miniatura]

JUBILEUSZ 60-LECIA 

Szkoły Podstawowej nr 58

im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku

8 kwietnia 2022 r.

Fotogaleria własna - poniżej artytułu

Fotorelacja na www.gdansk.pl

Sięgamy pamięcią do 29 grudnia 1960 roku, kiedy to Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku otrzymała swój obiekt. Od tego dnia zaczęto gromadzić sprzęt, meble i pomoce naukowe. Pierwsze lekcje dla 1192 podopiecznych odbyły się 9 stycznia 1961 roku. Z kolei 1962 r. był ważny ze względu na przekazanie do użytku boisk szkolnych i zieleńców. Od 20 marca 1965 roku placówka nosi imię Kazimierza Sołtysika.

8 kwietnia 2022 r. jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 Mszą Świętą i poświęceniem sztandaru szkoły przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Tadeusza Wojdę w kościele pw. Chrystusa Króla w Gdańsku. O godz. 11.00 w gmachu szkoły przy ul. Skarpowej 3, odbyła się uroczysta akademia, w trakcie której podjęto tego dnia wielu zacnych gości, przyjaciół, pracowników oraz absolwentów Szkoły.

Do podniosłych punktów uroczystości z całą pewnością należy zaliczyć: przekazanie nowego sztandaru szkoły na ręce Pani Moniki Chabior – zastępczyni Prezydent Miasta Gdańska, którego fundatorem byli Rada Rodziców oraz Pan Wojciech Perzyna; ceremonię wbicia pamiątkowych gwoździ; premierę hymnu szkoły oraz odsłonięcie dwóch tablic pamiątkowych na cześć Patrona szkoły Kazimierza Sołtysika, które ufundowane zostały przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. W uroczystości wzięła również udział delegacja IPN na czele z wiceprezesem dr. hab. Karolem Polejowskim.

Podczas Jubileuszu odbyła się premiera filmu dokumentalnego Wartości na całe życie. Wspomnienia absolwentów, w którym wystąpili: Ambasador RP w Kazachstanie – Pan Selim Chazbijewicz, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Pan Karol Nawrocki, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego  - Pan Grzegorz Grzelak, Przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej – Pan Olgierd Chazbijewicz oraz Pan Mateusz Dąbrowski – absolwent szkoły.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej wręczono dwie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska. Z rąk Pani Prezydent Moniki Chabior nagrodę odebrały Pani Joanna Domańska  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz Pani Magdalena Pietrzyk – pedagog szkolna.

Nagrody uczniom – zwycięzcom konkursów na tekst hymnu szkoły, logo jubileuszu 60-lecia oraz konkursu wiedzy o Patronie wręczyła Pani Prezydent Monika Chabior w asyście Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Pana Grzegorza Szczuki oraz Dyrektora szkoły Pani Małgorzaty Perzyna.

W podziękowaniu za wkład w historię Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku, za trud i zaangażowanie w tworzenie tożsamości tego miejsca słowami Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” zapowiedziano wręczenie honorowych tytułów w następujących kategoriach:

TUTUŁ: HONOROWY ABSOLWENT dla Pana Grzegorza Grzelaka i Pana Selima Chazbijewicza;

TYTUŁ: PRZYJACIEL SZKOŁY w kategorii firma/instytucja/organizacja dla:

Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Firmy SEVENET S.A., Firmy  WNS Global Services Ltd, Aresztu Śledczego w Gdańsku, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Rady Dzielnicy Siedlce w Gdańsku, Rady Dzielnicy Aniołki w Gdańsku, Parafii p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku.

Honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły w kategorii: Osoba prywatna otrzymali Państwo: Bożena i Wojciech Gilla, Beata i Onno Hansen – Staszyńscy, Sayaka Haruna i Bartosz Kondraccy oraz Pan Piotr Domański.

W części artystycznej wystąpili: Pan Grzegorz Kołodziej, chór Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku pod kierunkiem Pana Jarosława Bazylewicza i Stanisławy Berenthal, grupa taneczna w choreografii Pani Sayaka Hanura – Kondrackiej i Bartosza Kondrackiego. Następnie swój występ liryczno-muzyczny zaprezentowały dzieci z Międzyszkolnego Punktu Nauki Języka Ormiańskiego przy SP58. Część artystyczną zamknęła grupa teatralna ,,Performatywny Sołtysik’’ w miniaturze autorstwa  Pani Agnieszki Tarwackiej – Damy.

Po części artystycznej goście, pracownicy, absolwenci i nauczyciele mieli okazję do wspomnień przy urodzinowym torcie. Podróż sentymentalną ułatwiły przygotowane galerie zdjęć. Była to okazja do spotkania kolegów i koleżanek ze szkolnej ławy, powrotu do lat szkolnej młodości i miłego spotkania. 

____________________________ 

Foto: Dagmara Lipińska - Sołowiej