Bierzemy udział w akcji "Klasa z empatią", która ma na celu zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego (selektywnego), jako zaburzenia o podłożu lękowym.