Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 78/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka.

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w konkursach ze wszystkich w/w przedmiotów.

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt

z nauczycielem danego przedmiotu lub wychowawcą klasy.

Szczegółowy terminarz można znaleźć pod adresem: https://www.kuratorium.gda.pl/terminarz-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-szkolnym-2022-2023/