MS TEAMS - WSPARCIE INSTRUKTAŻOWE

Szanowni Państwo,

Jedną z form nauczania online w naszej szkole będzie wykorzystanie aplikacji MS TEAMS dostępnej poprzez Gdańską Platformę Edukacyjną (GPE). Uczniowie mają do niej bezpłatny dostęp. Poniżej instrukcja dot. utworzenia konta ucznia w GPE dla tych Państwa, którzy będą to robić pierwszy raz. Założenie takiego profilu jest niezbędne do zalogowania się w plikacji MS TEAMS. 

Ostatnim etapem przed rozpoczęciem pracy w MS TEAMS jest zalogowanie się uczniów do założonych przez nauczycieli przedmiotów/zajęć dla poszczególnej klasy.

Przekazujemy Państwu instrukcje krok po kroku jak to zrobić:

  1. Poradnik w formacie pdf

https://gpe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/przszam60_edu_gdansk_pl/EZohxYpntm5Pj6HYm-Y4WSABgYQ-XaEH_kT_yMLj6g7JxQ?e=r9d1qT

  1. Filmy instruktażowe

https://www.youtube.com/watch?v=QZfYB1-rC6M

https://www.youtube.com/watch?v=KbpWFcQL4_E

https://www.youtube.com/watch?v=BtH5iKmRZYA

  1. Jak pobrać aplikację  MS TEAMS na smartfon/tablet

https://drive.google.com/file/d/1XJqlZEeoaRH8zj3SlXmG1Z40o77zZYX_/view?usp=sharing

 

Życzymy powodzenia!