Dnia 16 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie, wybranego podczas październikowych wyborów do Samorządu Uczniowskiego, nowego prezydium.

Podczas zebrania nastąpiło ukonstytuowanie się władz.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego to:

Przewodnicząca SU - Gabriela Kuzimińska, kl. 8a

Zastępca Przewodniczącego SU - Adrian Paszt, kl. 8b

Skarbnik - Konrad Michalunio, kl. 8a

Koordynator ds. promocji szkoły - Julia Borys, kl. 8b

Koordynator ds. edukacji społecznej - Anastasiia Denysova, kl. 8a

Koordynator ds. edukacji prozdrowotnej - Julia Zdziennicka, kl. 6b

Koordynator ds. edukacji  ekologicznej -  Emilia Czarnecka, kl. 6a