PILNE! WAŻNE!

Zawieszenie zajęć w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych!

Szanowni Rodzice,

W dniach 12 - 13 marca 2020 r. (czwartek, piątek) zapewniamy jedynie zajęcia opiekuńcze tylko dla tych uczniów, których rodzice nie mogą zagwarantować opieki swoim dzieciom w w/w dniach.
Od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 r. nastąpi całkowite zawieszenie zajęć.
Informuję, że od dnia dzisiejszego tj. 11.03.2020 (środa) wszystkie zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły i prowadzone przez podmioty zewnętrzne zostały odwołane.
Odpisy za obiady (dt. 12-13.03.2020) proszę zgłaszać pocztą elektroniczną do wychowawcy klasy.
Odpisy za okres od 16 do 25 marca 2020 r będą dokonywane automatycznie.

poniżej stanowisko Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i  Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy, Uczniowie, Rodzice
publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych
województwa pomorskiego

W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem, proszę o bezwzględne zastosowanie się do ogłoszonych dzisiaj wytycznych Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i  Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących zamknięcia w całym kraju przedszkoli, szkół i placówek.

Informacje poniżej: