Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku w roku szkolnym 2023/2024
Ogłoszenie o zamówieniu: 2023/BZP 00336976 z dnia 2.08.2023r.