Instrukcja w sprawie organizacji kształcenia na odległość Szkoła Podstawowa nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku

Funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych w czasie pandemii. Informacje dla rodziców, uczniów i kadry pedagogicznej. - stan na dzień 10.04.2020r.

Funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych w czasie pandemii. Informacje dla rodziców, uczniów i kadry pedagogicznej.Funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych w czasie pandemii. Informacje dla rodziców, uczniów i kadry pedagogicznej. - stan na dzień 26.03.2020r.

Informacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem narzędzi IT

MS TEAMS - wsparcie dla Rodziców i Uczniów

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ z dn. 21.03.2020r.

EDUKACYJNE NARZĘDZIA ONLINE

STREFA DLA UCZNIA

KOMUNIKACJA/WSPÓŁPRACA

SEKRETARIAT 0BSŁUGA ZDALNA

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ - komunikat z dn. 11.03.2020r.