ROK SZKOLNY 2022/2023 

______________________________________________________

Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021

 Przedmiot

 Nauczyciel

 Religia

 s. Teresa Drabanek

 ks. mgr Mariusz Kotłowski

 ks. mgr Jakub Wojewódka

 Język polski

 mgr Patrycja Kowalska

 mgr Martyna Nowak

 dr Agnieszka Tarwacka - Dama

 Historia

 mgr Waldemar Chojnacki

 WOS

 mgr Sławomir Sieradzki

 Język angielski

 lic. Karolina Biesek

 mgr Agata Kossakowska - Bukis

 mgr Marta Mażewska

 Język niemiecki

 mgr Iwona Bogusławska

 Matematyka

 lic. Paulina Bławat

 mgr Grażyna Sudzinska

 mgr Dorota Zwiefka

 Fizyka

 mgr Andrzej Strunilin

 Chemia

 mgr Dorota Zwiefka

 Przyroda

 mgr Małgorzata Dobosz

 

 mgr Zofia Jaśniak

 Biologia

 mgr Małgorzata Dobosz

 mgr Zofia Jaśniak

 Geografia

 mgr Andżelika Kołecka

 Muzyka

 mgr Jarosław Bazylewicz

 Plastyka

 mgr Anna Kloska

 Technika

 mgr Renata Rybka

 Informatyka

 mgr Patrycja Szarmach

 Wychowanie fizyczne

 mgr Aleksandra Dankowska

 mgr Anna Kloska

 lic. Michał Modelski - tr. lekkoatletyki

 mgr Michał Wiśniewski

 mgr Marcin Wójcik - ins. sportów motorowych

 Wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Małgorzata Dobosz

 Edukacja dla bezpieczeństwa

 mgr Sławomir Sieradzki

 Etyka

 mgr Ewa Okroy

 Nauczyciel pedagog specjalny

 mgr Ewa Baczkowska

 

 mgr Magdalena Bandyszewska

 mgr Dorota Marszałkowska

 mgr Aleksandra Pazikowska

 mgr Marika Wesołowska

 mgr Wiśniewska Zuzanna

 Oddział przedszkolny kl. "0A"

 mgr Milena Dłubisz

  Vacat/zast. Paula Teleszko

 Edukacja wczesnoszkolna

 mgr Izabela Bliźniak

 mgr Joanna Domańska

 mgr Anna Górecka

 mgr Lilla Górska

 mgr Karolina Olszlegier

 mgr Anna Zalewska

 Pedagog

 mgr Magdalena Pietrzyk

 Logopeda

 mgr Katarzyna Trzeciak

 Świetlica Terapeutyczna

 mgr Małgorzata Dąbal - psycholog

 Biblioteka/Czytelnia

 mgr Iwona Szyler

 Świetlica

 mgr Stanisława Berenthal

 mgr Elżbieta Zajączkowska

 mgr Zofia Jaśniak

 mgr Katarzyna Trzeciak

 mgr Małgorzata Perzyna

 mgr Katarzyna Mężyńska - Kosowska

 

mgr Michał Wiśniewski

 Doradztwo Zawodowe

 mgr Magdalena Pietrzyk

 Terapia pedagogiczna

 mgr Zuzanna Wiśniewska

 mgr Magdalena Pietrzyk

 mgr Katarzyna Trzeciak