/14.08.2023 r./

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kandydat na stanowsko wicedyrektora SP58 wyłoniony.

________________________________

/4.07.2023 r./

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku ogłasza nabór otwarty na stanowisko:

WICEDYREKTORA SZKOŁY

Zadania wicedyrektora:

- nadzór nad właściwą organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego szkoły,

- wykonywanie zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego,

- organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli /wymagana znajomość platformy GPE Gdańska Platforma Edukacyjna/.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe z uprawnieniami pedagogicznymi,
 • kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą,
 • znajomość przepisów oświatowych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i organizacyjne,
 • dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • umiejętność uczenia się,
 • biegła znajomość GPE /Gdańskiej Platformy Edukacyjnej/,
 • biegła obsługa komputera /MS Office: Word, Excel, Teams/ i urządzeń biurowych,
 • rekomendowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówkach oświatowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wsparcie i szansę na rozwój zawodowy,
 • niezbędne narzędzia do pracy /telefon, laptop/,
 • pracę w ambitnym i kreatywnym zespole.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

 • CV /konieczny adres e-mail, kontakt telefoniczny/
 • List motywacyjny wraz z uzasadnieniem, w którym kandydatka/kandydat przedstawi swoją koncepcję pełnienia funkcji wicedyrektora w SP58 w Gdańsku.  

Aplikacje w terminie do 31 lipca 2023 r. /poniedziałek/ można składać:

 • bezpośrednio w placówce. Adres: ul. Skarpowa 3, 80-145 Gdańsk

Należy dostarczyć niezbędną dokumentację w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „WICEDYREKTOR”.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA NABORU ZEWNĘTRZEGO NA STANOWISKO WICEDYREKTORA SP58 – w dniu 14 sierpnia 2023 r.  

Informację zwrotną o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko wicedyrektora SP58 w Gdańsku organizator przesyłać będzie do kandydatów drogą elektroniczną.