ROK SZKOLNY 2022/2023

__________________________________

SERDECZNIE WITAMY PO WAKACJACH!

ZAPRASZAMY NA PYSZNE OBIADY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL KUCHENNY.

W roku szkolnym 2022/2023 wydawanie obiadów rozpocznie się od 12 września br. /poniedziałek/.

Harmonogram wydawania obiadów:

/ PO 4 LEKCJI /     I   PRZERWA OBIADOWA        11.30-11.50 /20 min./

/ PO 5 LEKCJI /   II   PRZERWA OBIADOWA         12.35 -12.50 /15 min./

/ PO 6 LEKCJI /   III   PRZERWA OBIADOWA dla klas kończących po 6 lekcji tj.       13.35-13.45 /10 min./

  1. Cena obiadu wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).
  2. Warunkiem wydania obiadu jest zarejestrowana na podanym rachunku bankowym terminowa wpłata za dany miesiąc.
  3. Opłaty za obiady należy dokonywać przelewem do dnia 5 dnia każdego miesiąca /wyłączając m-c wrzesień - przedłużenie do 16.09.2022 /piątek/.
  4. Wpłaty dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy (IWM), który zostanie przekazany na wskazany e-mail po zarejestrowaniu umowy podpisanej przez rodzica. /WAŻNE!/
  5. Indywidualny rachunek bankowy (IWM) pozostaje bez zmian dla umów kontynuowanych z zeszłego roku szkolnego.
  6. W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka.
  7. W przypadku nieterminowej wpłaty zostaną naliczone odsetki, które należy wpłacić najpóźniej przy kolejnej bieżącej wpłacie za obiady. Informację o wysokości odsetek można uzyskać u intendenta szkoły.
  8. Odwołanie obiadu można zgłaszać tefonicznie pod numer 58 302 23 91 wew. 120 lub na szkolny adres e-mail sekretariat@sp58.edu.gdansk.pl; i.klopocka@sp58.edu.gdansk.pl  do godz. 9:30 danego dnia roboczego. Odpis będzie uwzględniony od dnia następnego, po zgłoszeniu.
  9. Przy zgłaszaniu odwołania obiadu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, datę nieobecności. Odwołania dokonuje Rodzic (opiekun prawny).
  10. Należność za odwołane obiady zostaje zarachowana w poczet wpłat za następny miesiąc.

_______________________________________________________________________

__________________________________________

____________________________

____________

__

pliki do pobrania