Opłaty należy dkonywać do 5 każdego miesiąca
WPŁATY DOKONYWANE PO TERMINIE BĘDĄ MIAŁY DOLICZANE ODSETKI

Odpisy obiadów (nieobecności) można zgłaszać telefonicznie pod numerem:
58-302-23-91 wew. 120 
lub na adres email: sekretariat@sp58.edu.gdansk.pl, i.klopocka@sp58.edu.gdansk.pl

ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 Stawki żwieniowe:

Obiad – 5 zł /MOGĄ KORZYSTAĆ WSZYSCCY UCZNIOWIE/

Śniadanie – 4 zł /WYŁĄCZNIE DLA DZIECI ODDZIAŁU PTRZEDSZKOLNEGO /

Podwieczorek – 3 zł /WYŁĄCZNIE DLA DZIECI ODDZIAŁU PTRZEDSZKOLNEGO /

 

 

 

ILOŚĆ DNI OBIADOWYCH

DOTYCZY

KLAS 0-8

DOTYCZY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO KL.0

KOSZT

OBIADÓW

KOSZT

ŚNIADAŃ

KOSZT PODWIECZORKÓW

1.                

WRZESIEŃ

20 /przedszkole/

15 
/ogół uczniów/

100,00 

75,00

80,00

60,00

2.                

PAŹDZIERNIK

21
/przedszkole/

19
/ogół uczniów/

105,00 

95,00

84,00

63,00

3.                

LISTOPAD

20
/przedszkole/

20 
/ogół uczniów/

100,00 

100,00

80,00

60,00

4.                

GRUDZIEŃ

21
/przedszkole/

16
/ogół uczniów/

105,00 

80,00

84,00

63,00

5.                

STYCZEŃ

21
/przedszkole/

11 
/ogół uczniów/

105,00 

55,00

84,00

63,00

6.                

LUTY  

20
/przedszkole/

20
/ogół uczniów/

100,00 

100,00

80,00

60,00

7.                

MARZEC

23
/przedszkole/

23

115,00 

115,00

92,00

69,00

8.                

KWIECIEŃ

19
/przedszkole/

16 
/ogół uczniów/

95,00 

80,00

76,00

57,00

9.                

MAJ  *)  

21
/przedszkole/

17 
/ogół uczniów/

105,00 

85,00

84,00

63,00

10.             

CZERWIEC 

15
/przedszkole/

14 
/ogół uczniów/

75,00 

70,00

60,00

45,00

*)  Ilość dni zgodnie z harmonogramem nauki hybrydowej. Tylko uczniowie realizujący naukę w trybie stacjonarnym korzystają z obiadu.

WAŻNE!

TYLKO PODPISANA UMOWA I ZAREJESTROWANA W SYTEMIE ELEKTONICZNYM UMOŻLIWI WYGENEROWANIE INDYWIDUANEGO NR-U KONTA DLA WPŁACAJĄCEGO (RODZICA) W CELU DOKONYWANIA WPŁAT ZA OBIADY. 

Umowy podpisane i złożone w terminie od 05 - 08.09 br. pozwolą na korzystanie z obiadów przez uczniów od dnia 12.09.2021 r. Natomiast umowy złożone po 9.09. 2022 r. nie później niż do 24.09.2022 umożliwią dostęp do obiadów od kolejnego m-ca tj. października.