Komunikat Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 w opracowaniu.

Drodzy Rodzice!

Gorąco zachęcamy do wpłat na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.

Fundusz finansowy Rady Rodziców istnieje po to, abyśmy my – rodzice, mogli wspierać dyrekcję, wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły w ich działaniach i inicjatywach poszerzających proces nauczania oraz wychowania naszych dzieci ponad podstawę programową.

Postpandemiczny rok szkolny przyniesie nam wiele wyzwań. Pragniemy realizować znów inicjatywy, które na stałe gościły w kalendarzu szkolnym, tak aby budować tradycję naszej szkoły. Przewidujemy także, że pojawią się nowe działania i przedsięwzięcia, które będziemy chętnie wspierać. Zarówno nam, rodzicom, jak i nauczycielom zależy na poszerzaniu i urozmaicaniu działań edukacyjnych, a także wzmacnianiu szkoły jako wspólnoty, tak aby Szkoła Podstawowa nr 58 była co raz bardziej atrakcyjna zarówno dla obecnych, jak i przyszłych uczniów.  

Sugerowana składka szkolna od rodziny w tym roku szkolnym wynosi 100 zł.

Niemniej, ważna i wartościowa będzie każda kwota, którą zasilimy fundusz.  

Wszystkie środki zostaną przeznaczone na wsparcie uczniów i szkoły, zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.

Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców są dobrowolne.

Wpłat można dokonać przelewem na konto bankowe Rady Rodziców SP 58

PKO Bank Polski SA w Gdańsku

nr 08 1020 1811 0000 0102 02663029

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy.
W przypadku rodzeństwa należy podać imię i nazwisko każdego dziecka oraz klasę.

 

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

Twórzmy wspólnie dla naszych dzieci dobrą szkołę!

Rada Rodziców

 

Sugerowana kwota składki na rok szkolny 2019/2020 wynosi 70 zł od rodziny.
W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka/dzieci oraz klasy.

Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców są dobrowolne.

Środki zostaną przeznaczone na wsparcie uczniów i szkoły, zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.

Klasy które do dnia 8 maja 2020 r. wykażą min. 50 % ilości wpłat składek, zostaną nagrodzone premią finansową.
Szczegóły zasad premiowania dostępne są u przewodniczących klas.

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać u Przewodniczących Trójek Klasowych lub przelewem na konto bankowe Rady Rodziców SP58 w banku

PKO Bank Polski SA w Gdańsku

nr 08 1020 1811 0000 0102 02663029

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy !!!