ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

Link do złożenia wniosku

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Rekrutacja kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 marca 2024 r. o godz. 12:00. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE MIASTA GDAŃSKA 

GPE /rekrutacja/

Proszę kliknąć w link: 

Przedszkola i oddziały przedszkolne (zerówki)

Terminy postepowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Obwody gdańskich szkół podstawowych - wykaz ulic

Pierwsze klasy szkoły podstawowe

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025