Przewodnik szkoły średnie 2022_2023 r.

REKRUTACJA
do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2022/2023


Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostanie
przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu
Nabór: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Przydatny słowniczek dla kandydata:

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:
– prób sprawności fizycznej – dot. kandydatów do klas sportowych,
– predyspozycji językowych – dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,
– uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.
W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, podanie może zostać przesłane pocztą lub podpisane i przesłane przez ePUAP. Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do co najwyżej pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach pięciu szkół, do których chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na dostanie się do szkoły!

Kandydatom życzymy udanego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

Grono Pedagogiczne SP58