Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Funkcje w Samorządzie Uczniowskim:

  • przewodniczący: Karolina Rafińska
  • z-ca przewodniczącego: Tymon Lipiński

                                                      Maura Natkańska

                                                      Julia Szynkowska

Opiekunowie Samorządu:

  • p. Gajda Ewelina,
  • p. Kowalska Monika,
  • p. Puckowska Karolina