akcja-lato-2023-194575.jpg [miniatura]

____________________________________________________

"AKCJA LATO 2024" -  REKRUTACJA NA PÓŁKOLONIE 

____________________________________________________

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku zaprasza do skorzystania z półkolonii w ramach „Akcji LATO 2024”

I TURNUS

Termin półkolonii: 24 - 28.06.2024 r.

Uczestnicy: uczniowie klas 1- 3

 /3 grupy - 45 uczestników– po max. 15 osób w grupie/

Uczestnicy: uczniowie klas 4-7

/1 grupa – 20 uczestników – po max. 20 osób w grupie/

II TURNUS

Termin półkolonii: 01 - 05.07.2024 r.

Uczestnicy: uczniowie klas 1- 3

 /2 grupy - 30 uczestników– po max. 15 osób w grupie/

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 /8 godzin dziennie/

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3, 80 – 145 Gdańsk.

Zapisy: w terminie 12 - 19 czerwca 2024 r.

Rekrutacja na podstawie:

  Złożenia KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII – za pośrednictwem wychowawcy klasy do dnia 20 czerwca br. 

  Informacje o rekrutacji:

  1. Półkolonie skierowane są dla uczniów klas 1- 3 uczęszczających do SP58 w Gdańsku.
  2. Obowiązuje złożenie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII /druk do pobrania na stronie www/.

  Kryteria rekrutacji:

  • Rodzice dziecka - oboje pracujący;
  • Rodzic pracujący samotnie wychowujący dziecko;
  • Wielodzietność „3+”.

  Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które spełniają podane kryteria.

  W sytuacji kiedy przy zastosowaniu powyższych kryteriów liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, o przyjęciu na półkolonie decydować będzie kolejność zgłoszenia.

  O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie rodzic/prawny opiekun zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez e- dziennik /GPE/ po zakończeniu rekrutacji nie później niż do 21 czerwca 2024 r. godz. 12.00

  Informacje uzupełniające: 

  Opłaty: 320 zł/ turnus - opłata zawiera:

  • wyżywienie - obiad, podwieczorek
  • bilety wstępu do kina, teatru, muzeum – zgodnie z założeniami programu - zajęcia kulturalne.

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  ___________________________________________

  "AKCJA LATO 2024" -  NR KONTA DO WPŁAT

  ____________________________________________________

  Tytuł przelewu:  PÓŁKOLONIE - imię i nazwisko dziecka, klasa.

  98 1020 1811 0000 0802 0319 3208

  ____________________________________________________